Rede de Cultura Libre, Cultura Dixital e dos Comúns na GZ
Novas da GZ imaxinaria

Rede Imaxinaria

A Rede Social Colaborativa da Cultura Libre e movementos activistas ecoSociais da GZ e Norte de Portugal.

S.E.I. (Beta)

O Sistema de Estudos Independentes para promoción do coñecemento aberto e a Cultura Libre e Dixital.

Feira Imaxinaria

O evento anual de mostra e agregación de contidos e proxectos relacionados co ecosistema da Imaxinaria na GZ.

Ecosistema Imaxinaria

Modelo de visualización de datos e teoría de xogos para dar conta do ecosistema Imaxinario.

Oficina
Imaxinaria

Paquete de ferramentas colaborativas en código aberto. Pads, Follas de cálculo, chat e nube.

Server
Imaxinario

Servizo na nube e espazo de hospedaxe para investigación tech, orientado a parceiros e colectivos afíns.